Klienter

 

UTFORSKA VÅRA KUNDERS UPPLEVELSER


 

x

catella

Catella Corporate Finance grundades i Sverige 1987 och är idag verksamma i 12 länder med 500 anställda. Catella är en ledande europeisk corporate finance rådgivare som erbjuder ett brett utbud av tjänster samt finansiell kompetens med fokus på transaktionsrådgivning inom fastighet- och finansmarknaden.

Samarbete mellan Sirocco och Catella inleddes med en förstudie som fortsatte in i en CRM-implementering. Denna förstudie, och dess genomförande, involverade hela Catella-kocernen med start av implementationen i Sverige. Utvärderingar av Catellas affärsprocesser genomfördes under projektets gång i syfte att skapa en tydlig och effektiv process inom CRM-systemet. Uppdateringar skedde i linje med Catellas föredragna arbetsmetoder. Sirocco möjliggjorde för Catella att forma en lösning för projektstyrning och investeringsplanering.

x

alpine

Alpine Electronics är ett japanskt elektronikföretag som utvecklar och tillverkar multi-mediaspelare. Sedan Alpine grundades år 1967, har deras produkter levererade rika, djupa och tillfredsställande ljud till fordonskabiner. Produkterna har vunnit stöd och förtroende hos förare och biltillverkare runt om i världen. Konfronterade med stora förändringar i både marknad och produktutveckling, har Alpine utvecklats snabbt för att hålla jämna steg med förändringarna. De arbetar inte bara för att skapa fordonskabinmiljöer som gör körningen till ett större nöje utan de bidrar också till ett säkrare mobilt samhälle. Deras uppgift är att vara, i alla bemärkelser, ett mobilt mediainnovationsföretag.

Sirocco och Alpines samarbete inleddes med en utvärdering av företagets behov och lösningar, såsom processer och rutiner. Dessutom anordnades workshops och intervjuer genomfördes med utvalda personer inom ledningsgruppen. Som ett resultat levererade vi ett CRM-system för kundserviceanvändare som vi integrerade med företagets nuvarande CRM-system och där vi exporterade data från det befintliga CRM-systemet till den nya.

x

ajman

Ajman University of Science and Technology (Aust) erbjuder ett brett utbud av grund- och forskarutbildningar som uppfyller behoven hos studenter och arbetsgivare i förhållande till den kunskapsbaserade ekonomin genom en kombination av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Universitetet har förbundit sig att utveckla globalt konkurrenskraftiga akademiker som är utrustade med den högsta känslan av professionalism och socialt ansvar genom att kontinuerligt förbättra kvaliteten på sina kärnfunktioner: undervisning, forskning, utbildning, kompetens och praxis, alla utövade i en innovativ miljö.

Sirocco har hjälpt AUST att genomföra en studentLifeCycle-lösning, ge dem verktyg för att följa elevens resa från blivande student hela vägen fram till alumn. Implementerandet av CRM har gjort det möjligt för universitetet att interagera med sina elever på ett mer relevant sätt och med hjälp av de kanaler som de själva valt. AUST har även fått ett verktyg för att marknadsföra sig mer precist, vilket i sin tur gett möjlighet för universitetet att växa.

x

dustin

Vid bildandet av Dustin 1984, byggde grundarna Bo och Ulla Lundevall företaget från grunden i en okonventionell plats. Beläget i en zoo-butik i utkanten av Stockholm, var deras huvudsakliga affärsidé att sälja färgglada disketter via postorder. Detta visade sig vara mycket framgångsrikt. Under årens lopp, expanderade Dustin och är idag en av de ledande distributörerna av IT-produkter med sin kärna i online-försäljning i de nordiska länderna. Dustin fungerar som en bro mellan tillverkarnas produkter och de behov som deras kunder har. Dustins roll är att erbjuda kompetens till sina kunder för att hitta den perfekta lösningen på deras problem.

Sirocco och Dustins samarbete inleddes 2015 när företaget behövde hjälp med uppgraderingar. Under det året, hjälpte vi Dustin med stöd i att uppgradera sitt CRM-system från sin dåvarande version till den nuvarande.

x

egmont

Egmont är den ledande mediekoncernen i Norden som omfattar filmer, utbildningsmaterial, tidskrifter, böcker och en rad digitala samfund. Egmont har en stark position på hemmamarknaderna, liksom på specifika marknader utanför Skandinavien. Historien om Egmont startade i en blygsam liten lägenhet i Köpenhamn 1878, och har nu utvecklats till ett företag med verksamhet i 30 länder och med 6600 anställda som producerar högkvalitativa produkter och digital innovation.

Siroccos fokus var att införa ett programvarusystem inom det mobila försäljningsområdet. Utmaningen var att göra det möjligt för Egmonts försäljningsavdelning att skicka en order från fältet utan att göra ett stopp på kontoret. Lösningen blev att använda en enhet med möjlighet att skanna en produkt och omedelbart få priset på produkten som kunden begärt för att därefter skicka en order. Sirocco skapade en applikation till en scanner för att kunna upprätta en sådan order mobilt. Omedelbart efter skanning av produkten sändes en länk till lagret och personalen kunde plocka upp produkten och skicka den till kunden. Denna implementering kortade en process som hade varit tidskrävande och effektiviserade arbetet mellan kund order. Detta bidrog till mer tid för säljavdelningen att arbeta nära kunden.

x

dafo

Dafo Brand är ett svenskt familjeföretag som startade 1919. Sedan starten har Dafo Brand utvecklats till ett modernt och högteknologiskt företag och är idag den största nordiska leverantören av brandsäkerhet och brandutrustning. De erbjuder de bästa lösningarna för varje kund, och arbetar mycket med ett konkurrenskraftigt nätverk av partners över hela världen.

Dafo Brands expansion tvingade dem att fokusera på proaktiv försäljning. Genom att samarbeta med Sirocco möjliggjordes en hantering av kundernas ökade behov. Sirocco utförde en förstudie och implementerande av CRM-system, som täckte behovet av en försäljningsöversikt och en övergripande bild med fokus på kunderna. Intervjuer inom alla försäljningsfunktioner genomfördes i början av projektet. Kompetens- och ID-hantering var också en del av projektet. En anslutning från CRM till Card Pro inrättades för att underlätta skapandet av identifieringar i försäljningsprocessen.

x

sbr

Stockholm Business Region arbetar med att möjliggöra för Stockholm att erbjuda de bästa förutsättningarna för befintliga företag att växa och för nya företag att etablera sig i staden. Gruppen har även i uppgift att marknadsföra Stockholm som affärs- och turistdestination. Stockholm Business Region ägs av Stockholms stad.

Utmaningen har varit att först identifiera olika kritiska förbättringsområden inom koncernens olika intressesfärer och utveckla en gemensam strategi för CRM-frågor. Därefter försöka skapa ett forum för att identifiera CRM-visionen samt en handlingsplan för att uppnå den.

x

landshypotek

När Landshypotek grundades 1836, var deras huvuduppgift att tillhandahålla finansiering och finansiella tjänster till jord- och skogsbrukare i Sverige. Denna huvuduppgift är lika aktuell nu som den var 1836. Under 2013 spred företaget sina vingar och expanderade genom att skapa en nischad bank med huvudfokus på Sveriges jord- och skogsbruk.

Landshypotek Bank är också den perfekta lösningen för icke-företagskunder som vill öppna ett sparkonto. Sirocco's samarbete med Landshypotek Bank började med att identifiera den nuvarande situationen och vilka åtgärder som behövde vidtas för att förbättra de behov och krav som företaget hade för sin CRM-strategi. En av de viktigaste fokuspunkterna var att hjälpa Landshypotek Bank gå från ett enbart business-to-business samarbetet till en bank som erbjuder finansiella tjänster till både företag och privatpersoner. Vi arbetade som en strateg samt en verkställare i syfte att skapa en vision för en färdplan och rikta in leveranserna i enlighet med denna.

x

fortum

Fortums vision är att vara föregångare i ren energi. De förser sina kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet nu och framåt i tiden. Deras huvudmarknader är Norden, Baltikum, Ryssland, Polen och Indien. De söker ständigt efter nya sätt att minska sin miljöpåverkan, och en av deras uppdrag är att vara med och bygga en hållbar framtid.

Siroccos samarbete med Fortum började med att uppdatera och skapa en mer sömlös försäljningsprocess i deras nuvarande CRM-system. Fortum hade visionen att införa ett system som erbjöd stöd för deras befintliga anslutningsprocess som omfattade försäljning, konstruktion och drifttagning. Eftersom försäljningen var en viktig del av Fortums anslutningsprocess slog vi ihop det nya systemet med deras befintliga för att ge dem ett komplett CRM-system.

x

realcom

Relacom är ett skandinaviskt installations- och serviceföretag inom telekomindustrin. Relacom är ledande i branschen och har varit inblandad i mer än 40 outsourcingprojekt i 17 länder gällande tjänster till företag, privathushåll och organisationer. Den väsentliga konkurrensfaktorn är att maximera avkastningen på tillgångar, som kräver kontinuerliga uppdateringar och underhåll, för att möta den ökande efterfrågan på marknaden. Nöjda kunder är viktigare än någonsin och har blivit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Relacom.

Relacom och Siroccos samarbete började med att skapa en lösning för Relacoms behov av att förena sina säljprocesser. Företagets 75 försäljare var belägna i 4 olika försäljningsområden, utan någon särskild uppföljning eller struktur av försäljningsprocesserna. Uppdraget var därmed att förena de olika avdelningarna. Fokus i samarbetet med Realcom var att lösa rätt problem, inte bara leverera programvara eller en processförbättring, utan även en helhetslösning på de frågor som var aktuella. Sirocco skapade en lösning gällande processer och strategi som gjorde det möjligt för företaget att mäta alla försäljningssiffror som en enhet.

x

scania

Scania är ett globalt företag med försäljning- och serviceorganisationer som är belägna i mer än 100 länder. Företaget har framgångsrikt varit i drift i över 125 år. Förutom försäljning och tjänster erbjuder Scania finansiella tjänster på olika marknader. Scanias produktionsenheter finns i Europa, Sydamerika och Asien. Med kundernas lönsamhet som utgångspunkt, vill Scania att vara den ledande leverantören av hållbara transporter. Kunskap om kundens behov och krav säkerställer att Scanias produkter och tjänster uppfyller högt ställda krav. Avvikelser från mål och standarder används som en värdefull källa till ständig förbättring. Alla möjligheter att eliminera slöseri och ineffektivitet tas i beslag.

Huvudfokuset i samarbetet mellan Scania och Sirocco var att hantera konfigurationen av en internationell CRM-implementering med start i Västeuropa, Östeuropa, Asien och Australien. Uppdraget var att sammanställa krav från olika marknader och utveckla en lösning som uppfyllde deras varierande behov på varje marknad. Siroccos fokus var på att uppgradera CRM och genomförande på nya marknader globalt samt hantera olika krav på olika marknader. Ytterligare fokuspunkter var design och utveckling av en mobil CRM-lösning.

x

samhall

Med 22.000 anställda, är Samhall en stor aktör på den svenska marknaden för bemanning inom logistik, städtjänster, tjänster för äldre och produktion, etc. Samhalls historia började 1980 när företag som var involverade i skyddat arbete över hela Sverige samlades under ett fundament. På den tiden var det känt som Stiftelsen Samhällsföretagen. År 1992 omorganiserades företaget till en grupp av företag med Samhall AB som moderbolag. År 2002, omorganiserades verksamheten på nytt när gruppen av företag ombildades till ett enda företag under namnet Samhall AB.

Sirocco har samarbetat med Samhall gällande deras CRM-projekt. Samarbetet inleddes med en översikt av de processer och rutiner som redan var på plats, en djupgående analys av de behov och krav som företaget hade för sin CRM-strategi, och de förväntningar de hade i samband med framtida processer och CRM-system i allmänhet. Det förberedande arbetet bestod av allt från projektledning, företag- och processutveckling, utvärderingar av system och inköp av tekniska implementationer för plattformen samt anpassningar av programvaran för att tillgodose Samhalls krav och behov av systemet.

Sirocco har också utbildning för både användare och administrativ personal. Dessutom hjälper vi med migreringar från tidigare system, uppföljning av datakvalitet och datanogrannhet, integrationsutveckling med andra system och utveckling av rapporter för alla nivåer inom organisationen.

alpine

ajman

catella

dafo

dustin

egmont

fortum

landshypotek

relacom

samhall

scania

stockholmregion