Om vår service

 

Tjänster

UTFORMADE FÖR DIG


De tjänster som erbjuds av Sirocco omfattar allt från kravanalys och processkartläggning till implementering och support. För oss är det viktigt att våra kunder drar maximal nytta av sin investering och känner sig nöjda när projektet har slutförts. Metoderna vi använder är anpassade till varje kunds specifika situation och utmaningar. Kontinuerlig kommunikation, öppenhet och en proaktiv strategi är faktorer som vi ständigt strävar mot i syfte att säkerställa kvaliteten i vår leverans.

Hur vi gör det

Vi upprätthåller en frekvent och öppen dialog med våra kunder. Från det ursprungliga projektmötet och genom projektacceptans, workshops, implementering och slutleverans. Dock slutar inte vårt engagemang med leveransen då en CRM-strategi är en fortlöpande process som måste övervakas och finjusteras för att kunna anpassas till yttre förändringar. De metoder vi använder är anpassade till varje kunds specifika situation och utmaningar.

Kravanalys

Samarbetet mellan Sirocco och vår kund inleds med en behovsanalys för att få nödvändig bakgrundsinformation om företaget. Eftersom varje kund är unik, samlas data från en variation av integrerade faser såsom förstudie, individuella intervjuer och workshops. Behoven och utmaningarna som identifieras under kravanalysen presenteras med en plan på lösningar som genomförs av våra experter.

Projektledning

Projektledningen börjar på projektets första dag och utvecklas över tiden. Följande faser av projektet omfattar genomförandet av den anpassade lösningen för migration och integration av data där allt är tillsett av våra erfarna projektledare. När alla bitar är på plats, utför Sirocco interna tester innan lösningen lämnas över till kunden. Kunden driver ett acceptanstest för att se till att den lösning som presenteras är i linje med deras krav och förväntningar. När kunden har godkänt lösningen initieras utbildningen för att använda det nya systemet. Med vår projektledning kommer vi att vara vid din sida från dag ett tills systemet är igång och alla processer har satts igång.